Impressum

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o.
Zagreb, Koranska 2
MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisen banci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA HANZA MEDIJE
Marko Smetiško (predsjednik Uprave)
Ana Hanžeković (članica Uprave)

NADZORNI ODBOR HANZA MEDIJE
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET HANZA MEDIJE
Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
Telefon:  01 617 39 39

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Dejan Orešković
dejan.oreskovic@hanzamedia.hr

DOBRI RESTORANI
Direktorica Dobrih restorana: Ivana Omerović
Voditeljica Kluba Dobrih restorana: Anita Šarić, 01/6103-018, anita.saric@hanzamedia.hr
Suradnica: Vana Babić
Dizajn weba: Mihovil Radauš
Izrada: Marko Banušić, Alen Pros

DIREKTOR PRODAJE DIGITALNIH MEDIJSKIH RJEŠENJA
Zoran Krečar
zoran.krecar@hanzamedia.hr 

CROPIX FOTO SERVIS HANZA MEDIJE
tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr